Δωρεάν μεταφορικά από 150€.
κώνος apc albrecht

Η εταιρεία Μανιώτης Α&Σ Ο.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής ελαστικού από το 1970.

Από το 2015 έχει επενδύσει στη δημιουργία ενός in-house μηχανουργείου με εργαλειομηχανές CNC με σκοπό τον πλήρη έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας. Το μηχανουργείο σχεδιάζει και κατασκευάζει καλούπια για ιδία χρήση αλλά εκτελεί και μηχανουργικές κατασκευές για λογαριασμό πελατών της.

Το πρόβλημα

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας του μηχανουργείου και την διασφάλιση της άριστης ποιότητας, η εταιρία εκτίμησε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε διάφορους κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα ενός σύγχρονου μηχανουργείου, όπως η διάρκεια ζωής των εργαλείων της, οι χρόνοι κατεργασίας και το ποιοτικό αποτέλεσμα των επιφανειών.

Έτσι, αποφάσισαν να αναζητήσουν πιθανούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα στους παραπάνω τομείς.

Η πρότασή μας

Μετά από την απαραίτητη μελέτη και εξέταση των συνθηκών κατεργασίας και των πραγματικών αναγκών του μηχανουργείου, προτείναμε στην εταιρία ΜΑΝΙΩΤΗΣ τη χρήση των κώνων APC της Γερμανικής εταιρίας Albrecht.

Σημειώνουμε ότι μέχρι πρότινος, η εταιρία χρησιμοποιούσε υδραυλικούς, collet και power κώνους.

Οι κώνοι APC της Albrecht ενσωματώνουν μια σειρά καινοτομιών και ποιοτικών χαρακτηριστικών που έχουν ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των κραδασμών κατά τη διάρκεια της κατεργασίας.

Ως αποτέλεσμα της ελαχιστοποίησης των κραδασμών, επιτυγχάνονται σημαντικές βελτιώσεις τόσο στην ταχύτητα των κατεργασιών, όσο και στο ποιοτικό αποτέλεσμα των επιφανειών αλλά και τη διάρκεια ζωής των εργαλείων, η οποία αυξάνεται λόγω των χαμηλότερων φθορών.

Σύμφωνα με την πάγια τακτική μας, δώσαμε στην εταιρία ΜΑΝΙΩΤΗΣ τη δυνατότητα να δοκιμάσει για ένα μήνα δωρεάν τον κώνο APC20 για να μετρήσει τα πραγματικά αποτελέσματα, πριν προχωρήσει σε κάποια αγορά. Παράλληλα, δόθηκαν οι αναγκαίες οδηγίες για την ορθή χρήση του κώνου.

Αποτελέσματα

Πριν ολοκληρωθεί ο μήνας των δοκιμών, τα πρώτα θετικά αποτελέσματα ήταν ορατά.

Με τη χρήση του κώνου APC στο μηχανουργείο της, η εταιρία ΜΑΝΙΩΤΗΣ πέτυχε τα εξής:

Καλύτερες επιφάνειες. Η πρώτη εντύπωση δημιουργήθηκε από τον ήχο της κατεργασίας, ο οποίος “γλύκανε” και προϊδέασε για τα ποιοτικότερα αποτελέσματα. Η αναβάθμιση της ποιότητας των επιφανειών ήταν αισθητή, ιδιαίτερα σε μακριά εργαλεία.

Ποιοτικότερο φινίρισμα. Με τους παλιούς κώνους, τα πλακίδια άντεχαν μέχρι τέσσερις (4) ώρες φινιρίσματος. Σημειώνουμε ότι η εταιρία χρησιμοποιεί κεραμικά πλακίδια, τα οποία είναι ακριβότερα και ποιοτικότερα από άλλα πλακίδια της αγοράς. Με τους κώνους APC και τις ίδιες ακριβώς συνθήκες κατεργασίας, τα κεραμικά πλακίδια, λόγω μικρότερης φθοράς, αντέχουν από πέντε (5) έως και έξι (6) ώρες φινιρίσματος, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται καλύτερο αποτέλεσμα – φινίρισμα.

Αύξηση της διάρκειας ζωής των εργαλείων. Παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στο χρόνο ζωής, ιδιαίτερα στα μικρά εργαλεία (Φ0,5 – 3), τα οποία είναι πολύ επιρρεπή σε κραδασμούς και μπορούν να σπάσουν πολύ γρήγορα επειδή είναι πολύ λεπτά. Ειδικότερα στο εργαλείο Φ1 που η εταιρία χρησιμοποιεί συχνότερα, η διάρκεια ζωής αυξήθηκε από οχτώ (8) σε είκοσι (20) ώρες.

Μείωση χρόνου κατεργασίας κατά 15%. Συγκρίναμε τους απαιτούμενος χρόνους κατεργασίας ενός καλουπιού με τους παλιούς κώνους και τους κώνους APC. Με τους κώνους APC και λόγω της ελαχιστοποίησης των κραδασμών, η ταχύτητα κατεργασίας αυξήθηκε σε κρίσιμες και χρονοβόρες κατεργασίες, όπως slotting, ramping, plunging, με συνέπεια τη μείωση του συνολικού χρόνου κατεργασίας.

Αύξηση διάρκειας ζωής των πλακιδίων κατά 18%. Πέραν της χρήσης του προαναφερόμενου κώνου APC20, πραγματοποιήσαμε ξεχόνδρισμα με Φ20 κεφαλή στον μεγάλο κώνο ΑPC25 (ο οποίος χρησιμοποιείται για εργαλεία Φ16-Φ32) με συνθήκες 2.800rpm και 7.000mm/min. Παρατηρήσαμε αύξηση του χρόνου ζωής των πλακιδίων κατά 18% περίπου.

Μείωση κόστους εργαλείων κατά 30%. Η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εργαλείων, λόγω κυρίως της ελαχιστοποίησης των κραδασμών, επέφερε στην εταιρία ΜΑΝΙΩΤΗΣ μείωση του συνολικού κόστους εργαλείων κατά 30% (ειδικότερα σε εργαλεία, όπως πλακίδια και μικρά κονδύλια).

Γιατί οι κώνοι APC είναι οι Νο.1 κώνοι παγκοσμίως

Ένα από τα βασικά προτερήματα της σειράς κώνων APC της Albrecht είναι ο modular σχεδιασμός. 

Λόγω του modular σχεδιασμού, δίνεται η δυνατότητα προσαρμογών του κώνου στις εκάστοτε απαιτήσεις της κατεργασίας, με τις κατάλληλες προεκτάσεις, ανάλογα με τον τύπο των εργαλείων. Έτσι, επιτυγχάνεται μεγαλύτερο βάθος (σε εργαλεία Φ1 έως Φ6). Επιπλέον, ο κώνος μπορεί να συνδεθεί με διάφορα collets ανάλογα με τον τύπο των χρησιμοποιούμενων εργαλείων.

Συμπερασματικά, οι κώνοι APC της Albrecht ελαχιστοποιούν τους κραδασμούς, έχουν στιβαρό σχεδιασμό, πολλαπλές δυνατότητες συνδεσμολογίας εργαλείου – collet – κώνου και άμεση μετάδοση του run-out στο εργαλείο.

Παράλληλα, έχουν μικρότερο όγκο (σε σύγκριση με τους άλλους τύπους κώνων) προσφέροντας ευελιξία στις κατεργασίες και η ελαφριά κατασκευή τους δημιουργεί λιγότερα φορτία στην άτρακτο.

 

Π α ρ ο υ σ ί α σ η   Κ ώ ν ο υ   A P C

 

Λόγω των παραπάνω πλεονεκτημάτων των κώνων APC, τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα στις κατεργασίες της εταιρίας ΜΑΝΙΩΤΗΣ ήταν αναμενόμενα και εξασφάλισαν την επιδιωκόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας του μηχανουργείου της. Έτσι, η απόφασή της εταιρίας να προβεί στην αγορά περισσότερων κώνων λήφθηκε χωρίς ενδοιασμούς.

Ευχαριστούμε την εταιρία ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΟΕ για την εμπιστοσύνη τους και την αμοιβαίως επωφελή συνεργασία.

Γραφτείτε στη λίστα αποδεκτών του newsletter μας
και κερδίστε 15% στην επόμενη online αγορά σας!

Please enable the javascript to submit this form