Δωρεάν μεταφορικά από 150€.
Βιομηχανικός σχεδιασμός

Έχετε μια ιδέα για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος και δεν ξέρετε πώς να ξεκινήσετε; Σκέφτεστε πώς θα διαφοροποιηθείτε από τον ανταγωνισμό σας; Πώς θα δημιουργήσετε το νέο σας προϊόν στη βέλτιστη σχέση ποιότητας και κόστους; Καλώς ήρθατε στον συναρπαστικό κόσμο του βιομηχανικού σχεδιασμού.

Τα παραπάνω ερωτήματα – και πολλά άλλα – είναι κάτι περισσότερο από εύλογα. Όπως εύλογο είναι να σας φαίνεται τεράστια η απόσταση που πρέπει να διανύσετε από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την παραγωγή του νέου σας προϊόντος.

Το σημείο αυτό είναι κρίσιμο. Ο σωστός βιομηχανικός σχεδιασμός αποτελεί καταλυτικό παράγοντα επιτυχίας (ή αποτυχίας) του εγχειρήματός σας.

Η σωστή μεθοδολογία, η ολιστική προσέγγιση, η πολύ καλή μελέτη του προβλήματος, η δημιουργικότητα, αποτελούν απαραίτητα στοιχεία ενός ολοκληρωμένου και επιτυχούς βιομηχανικού σχεδιασμού.

Στη GE SUPPLiES αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα των παραπάνω για τη δική σας επιτυχία. Δημιουργήσαμε λοιπόν την απαραίτητη διαδικασία για να εξασφαλίσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Τη διαδικασία αυτή εφαρμόζουμε πιστά και με συνέπεια σε όλα τα έργα μας.

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα εφτά (7) στάδια εφαρμογής της διαδικασίας του βιομηχανικού σχεδιασμού που εφαρμόζουμε, από την παρουσίαση της αρχικής ιδέας μέχρι τη δημιουργία και παράδοση όλων των τελικών αρχείων.

Στάδια εφαρμογής βιομηχανικού σχεδιασμού

 

1. Briefing

Το briefing αποτελεί το πρώτο απαραίτητο στάδιο της διαδικασίας του βιομηχανικού σχεδιασμού.

Στο στάδιο αυτό, θα πρέπει να παρουσιάσετε την ιδέα που έχετε, ποιες ανάγκες θέλετε να καλύψετε ή ποιο πρόβλημα θέλετε να λύσετε.

Ένας έμπειρος βιομηχανικός σχεδιαστής θα σας κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις ώστε να αποκομίσει μία συνολική εικόνα της ιδέας σας με όλες τις πτυχές της.

Στο τέλος του σταδίου αυτού, δημιουργείται το brief (σύνοψη) του project και προδιαγράφονται οι στόχοι του.

Το brief θα αποτελεί τον οδηγό που θα κατευθύνει στη συνέχεια τη δουλειά του βιομηχανικού σχεδιαστή. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να είναι πλήρες και ξεκάθαρο.

 

2. Έρευνα

Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στην έρευνα. Μαθαίνουμε περισσότερα για τον κλάδο σας και ερευνούμε τον ανταγωνισμό σας (άμεσο και έμμεσο), καθώς και αντίστοιχα ή παρόμοια προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά.

Εντοπίζονται και εξετάζονται τα ανταγωνιστικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, οι προδιαγραφές τους, τα υλικά κατασκευής, ο σχεδιασμός τους και οι τεχνοτροπίες που αυτά ενσωματώνουν.

Σκοπός του σταδίου της έρευνας είναι να βρεθούν ένα ή περισσότερα στοιχεία διαφοροποίησης του υπό σχεδιασμού προϊόντος σε σχέση με τα διαθέσιμα προϊόντα του ανταγωνισμού.

 

3. Brainstorming

Στο στάδιο του brainstorming καταγράφονται όσο το δυνατόν περισσότεροι εναλλακτικοί τρόποι εκτέλεσης της αρχικής ιδέας, λύσης του προβλήματος (ή της ανάγκης που καλείται να καλύψει) και διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό.

Συγκεκριμένα, δημιουργούνται εναλλακτικά σκίτσα και σχέδια. Τα σκίτσα αυτά βρίσκονται ακόμα σε πρωτόλεια μορφή, είναι συνήθως μικρά μη ολοκληρωμένα σχέδια, που δημιουργούνται γρήγορα, αγγίζουν διάφορες πτυχές του προϊόντος και δεν έχουν εξετασθεί ακόμα ως προς το αν είναι υλοποιήσιμα ή όχι.

Σκοπός του brainstorming είναι η καταγραφή όλων των πιθανών προσεγγίσεων επίλυσης του προβλήματος.

Πολλές φορές, κατά το στάδιο του brainstorming γεννιούνται νέες καινοτόμες ιδέες που πιθανώς να καταλήξουν στο σχεδιασμό ενός νέου καινοτόμου προϊόντος.

 

4. Concepts

Στο στάδιο αυτό, οι εναλλακτικές ιδέες του brainstorming αρχίζουν και αξιολογούνται και γίνεται η απαραίτητη σύνθεση και επεξεργασία των καλύτερων ιδεών.

Μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης και σύνθεσης, επιλέγονται οι τρεις καλύτερες εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες έχουν πλέον ολοκληρωμένη μορφή.

Είναι πιθανό οι προτάσεις αυτές να είναι λιγότερες ή περισσότερες από τρεις, ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του έργου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που οι προτάσεις σε αυτό το στάδιο είναι ολοκληρωμένες, ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμα πλήρης και εις βάθος ανάπτυξη της κάθε πρότασης.

Στο στάδιο αυτό, για την καλύτερη αξιολόγηση του αντικειμένου, είναι πιθανό να απαιτείται η παραγωγή ενός πρωτοτύπου, είτε σε πραγματικό μέγεθος είτε υπό κλίμακα.

 

5. Παρουσίαση

Τα προηγούμενα στάδια (2 – 5) αφορούν τη δουλειά που γίνεται από την πλευρά του βιομηχανικού σχεδιαστή, βάσει του brief που δημιουργήθηκε μετά την πρώτη συνάντηση μαζί σας.

Τώρα είναι η ώρα για τη δεύτερη συνάντηση. Σκοπός της δεύτερης συνάντησης είναι η παρουσίαση προς εσάς των εναλλακτικών προτάσεων μας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των εναλλακτικών προτάσεων μας, εξηγείται το σκεπτικό πίσω από κάθε πρόταση, όλα τα επιμέρους στοιχεία, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της κάθε πρότασης.

Γίνεται – από κοινού με εσάς – αξιολόγηση με σκοπό την επιλογή της μιας τελικής πρότασης ή τη συνδυαστική επιλογή διαφόρων στοιχείων από περισσότερες από μία προτάσεις, ώστε να εξελιχθεί περαιτέρω.

 

6. Ανάπτυξη

Στο στάδιο αυτό επικεντρωνόμαστε στην επιλεχθείσα πρόταση και δουλεύουμε προς την τελειοποίηση του τελικού προϊόντος.

Ελέγχουμε όλες τις επιμέρους λεπτομέρειες, ώστε να βεβαιώσουμε ότι το project ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις και τους στόχους του αρχικού brief.

Όπως και στο στάδιο 4 του concept, έτσι και σε αυτό το στάδιο, είναι πιθανό να απαιτείται η παραγωγή ενός πρωτοτύπου, το οποίο θα μας βοηθήσει στον τελικό έλεγχο.

Έχουμε φτάσει σχεδόν στον τέλος και κάνουμε μαζί σας έναν τελικό έλεγχο για πιθανές αλλαγές της τελευταίας στιγμής.

 

7. Παράδοση

Το τελευταίο στάδιο αφορά την παράδοση προς εσάς όλων των τελικών αρχείων. Αυτά περιλαμβάνουν τα τρισδιάστατα σχέδια των ξεχωριστών εξαρτημάτων από τα οποία απαρτίζεται το προϊόν αλλά και του συναρμολογήματος, τεχνικά σχέδια και κάποιες φωτορεαλιστικές εικόνες του νέου προϊόντος.

Έχοντας τα παραπάνω αρχεία στη διάθεσή σας – και φυσικά στην ιδιοκτησία σας – μπορείτε να απευθυνθείτε σε δυνητικούς προμηθευτές ή/και κατασκευαστές, προκειμένου να συλλέξετε και να συγκρίνετε προσφορές, και να προχωρήσετε στην παραγωγή του νέου σας προϊόντος.

Τέλος, εφόσον μας το ζητήσετε, μπορούμε να σας κατευθύνουμε και να σας συμβουλέψουμε ως προς την επιλογή των κατάλληλων προμηθευτών, ανάλογα με τις απαιτήσεις του προϊόντος σας.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας στο 210.6640411 (Υπεύθυνη: Σοφία Αρκουδάκη).

Γραφτείτε στη λίστα αποδεκτών του newsletter μας
και κερδίστε 15% στην επόμενη online αγορά σας!

Please enable the javascript to submit this form