Δωρεάν μεταφορικά από 100€.

Καλάθι Αγορών

0 Προϊόντα  - 0.00€
Η σημασία της συντήρησης των βιομηχανικών υγρών

Η συντήρηση των βιομηχανικών υγρών είναι ένα θέμα που εντελώς λανθασμένα υποτιμάται από τη μεγάλη πλειοψηφία των βιομηχανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Οι αρνητικές συνέπειες της ελλιπούς συντήρησης είναι πολλαπλές και σχετίζονται με φαινόμενα που γίνονται ορατά κυρίως σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, όπως για παράδειγμα, οι οξειδώσεις μηχανημάτων και κατεργαζόμενων υλικών, οι μειωμένες επιδόσεις στην κοπή μετάλλων και η μειωμένη διάρκεια ζωής των εργαλείων. Όταν όμως τέτοια φαινόμενα γίνονται ορατά, είναι δύσκολο έως αδύνατο να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων γίνεται στο στάδιο της πρόληψης και θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ορθή ολοκληρωμένη συντήρηση των υγρών.

Η σημασία της συντήρησης των βιομηχανικών υγρών

Ας εξετάσουμε όμως πρώτα τους λόγους που εξηγούν γιατί είναι τόσο σημαντική η ολοκληρωμένη συντήρηση των βιομηχανικών υγρών.

Βέλτιστη επίδοση στην κοπή των μετάλλων

Η σωστή συντήρηση των υγρών διασφαλίζει την επαρκή λίπανση της κατεργασίας. Η επαρκής λίπανση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της άριστης ποιότητας των επιφανειών των κατεργαζόμενων προϊόντων και την ελαχιστοποίηση των φθορών του εργαλείου.

Προστασία μηχανημάτων και υλικών από οξειδώσεις

Όταν δεν γίνεται σωστή συντήρηση των υγρών, δημιουργούνται πολλαπλές εστίες κινδύνων και προβλημάτων που ενδεχομένως δε γίνονται εμφανείς άμεσα, ωστόσο υπάρχουν και εμφανίζονται αργότερα. Τέτοιες μπορεί να είναι ενδεικτικά, η χαμηλή συγκέντρωση που οδηγεί σε μειωμένα αντιοξειδωτικά πρόσθετα και σε μείωση του ph σε όξινο περιβάλλον, η υψηλή συγκέντρωση χλωριόντων ή η δημιουργία μικροοργανισμών (βακτηρίδια, μήκυτες). Τα παραπάνω φαινόμενα, είτε από μόνα τους είτε συγκεντρωτικά, συντελούν στη δημιουργία οξειδώσεων στα μηχανήματα και τα υλικά κατεργασίας.

Αυξάνει τον μέγιστο χρόνο ζωής των υγρών

Η ολοκληρωμένη και έγκαιρη συντήρηση των υγρών διασφαλίζει τη χημική και βιολογική σταθερότητά τους. Η χημική σταθερότητα είναι απαραίτητη για την διατήρηση του επιπέδουν αλάτων, χλωριόντων και άλλων συστατικών (πχ. αλκαλικές ουσίες κλπ) σε χαμηλά αποδεκτά επίπεδα. Η βιολογική σταθερότητα είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση των μικροοργανισμών (όπως βακτήρια και μήκυτες). Με τον τρόπο αυτό, εμποδίζονται αρνητικά φαινόμενα όπως η οξείδωση, η διάσπαση του υγρού και η δημιουργία ανθυγιεινού εργασιακού  περιβάλλοντος.

Εξασφαλίζει την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού – χειριστών

Η σημασία της συντήρησης των βιομηχανικών υγρών

Οι αρνητικές συνέπειες της ελλιπούς συντήρησης που έχουν αναφερθεί παραπάνω (συγκέντρωση μικροοργανισμών και συστατικών σε μη αποδεκτά επίπεδα, μείωση ή αύξηση του ph, έλλειψη χημικής ή βιολογικής σταθερότητας κλπ), δημιουργούν – πέραν των όσων προαναφέρθηκαν – και κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι καθόλου σπάνιες οι περιπτώσεις εμφάνισης προβλημάτων υγείας, όπως δερματολογικές παθήσεις, αναπνευστικά προβλήματα, οφθαλμολογικών παθήσεων κλπ. καθώς επίσης και εργατικών ατυχημάτων λόγω της ολισθηρότητας του εδάφους η οποία δημιουργείται από τα λιπαρά υπολείμματα. Επιπλέον, επειδή κάποια υγρά ενδέχεται να περιέχουν καρκινογόνες ουσίες, η σωστή συντήρηση διατηρεί αυτές τις ουσίες στα ελάχιστα δυνατά επίπεδα.

Συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές νομοθεσίες

Η χρήση των βιομηχανικών υγρών διέπεται από το Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο – μεταξύ άλλων – εστιάζει στη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, η νομοθεσία απαγορεύει την περιεκτικότητα συγκεκριμένων συστατικών στα υγρά πάνω από συγκεκριμένα επίπεδα. Όταν όμως δε γίνεται σωστή συντήρηση, η περιεκτικότητα αυτών των συστατικών μπορεί να ξεπεράσει τα επίπεδα αυτά, με αποτέλεσμα τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Επιπλέον, δημιουργούνται αυξημένες απαιτήσεις και κόστος ανακύκλωσης, λόγω της αναγκαστικής αλλαγής της κατηγορίας ανακύκλωσης ως αποτέλεσμα της αυξημένης περιεκτικότητας των παραπάνω συστατικών.

Συμπερασματικά, τα βιομηχανικά υγρά και ειδικότερα, τα υγρά κοπής είναι σύνθετα υγρά χημικών συστατικών και αναλαμβάνουν πολλαπλές λειτουργίες στην κατεργασία μετάλλων. Οι ιδιότητές τους και η πολυπλοκότητα της λειτουργίας τους δημιουργεί κινδύνους, οι οποίοι εμφανίζονται κυρίως σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η ορθή και ολοκληρωμένη συντήρηση των υγρών προστατεύει την επιχείρηση από τους προαναφερόμενους κινδύνους.

Όμως, η ωφελιμότητα της συντήρησης δεν περιορίζεται στην προστασία από τους προαναφερόμενους κινδύνους αλλά επιπλέον, βελτιώνει την αποδοτικότητα και ποιότητα των κατεργασιών. Πιο συγκεκριμένα:

Μειώνει τις ανάγκες και το κόστος αναπλήρωσης υγρών λόγω της αυξημένης διάρκειας ζωής τους.

Μειώνει την πραγματική κατανάλωση υγρών.

Διασφαλίζει την επιχείρηση από υψηλότερα κόστη ανακύκλωσης.

Μειώνει το κόστος αγοράς και αντικατάστασης εργαλείων λόγω της ελαχιστοποίησης της φθοράς τους.

Μειώνει τα νεκρά διαστήματα στην παραγωγή και βελτιώνει την παραγωγικότητα.

Βελτιώνει την ποιότητα των επιφανειών των κατεργασιών λόγω καλύτερης και επαρκούς λίπανσης και αποφυγής των οξειδώσεων.

Γραφτείτε στη λίστα αποδεκτών του newsletter μας
και κερδίστε 15% στην επόμενη online αγορά σας!

Please enable the javascript to submit this form